عسل خدادادی
صفحه اصلی مقالات و آموزش ها پیشگیری از بیماریها
پیشگیری از بیماریها PDF چاپ نامه الکترونیک
مقالات
نوشته شده توسط جمشید خدادادی   
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۰

هفت اصل پیشگیری از بیماریها
نوشته شده در تاریخ 16 آذر 1386

  1. تا زمانی که گرسنه نشده اید، بر سر سفره ننشینید.
  2. کمی قبل از سیر شدن دست از غذا بکشید.
  3. شبها قبل از خواب حتما اجابت مزاج انجام شود.
  4. تنها زمانی که در سلامت و نشاط به سر می برید، هر نوع غذایی که هوس کردید میل کنید (البته به استثنای غذاهای ممنوعه).
  5. هنگام کسالت و بی میلی از هیچ نوع مواد خوراکی و نوشیدنی استفاده نکنید.
  6. هرگاه اولین لقمه غذا را در دهان گذاشتید و احساس خوبی به شما دست نداد، غذا میل نکنید تا کاملا اشتها پیدا کنید.
  7. هنگام بیماری یا کسالت، هر نوع خوراکی یا غذا را که هوس کردید میل نکنید، بلکه عکس آن غذاها را میل کنید.

امید است با رعایت موارد فوق همیشه سالم و تندرست باشید.